Cenník

CENNÍK realitných služieb
spoločnosti Diamant Real, s. r. o.


 


PRE PREDÁVAJÚCICH KLIENTOV – cenník podľa jednotlivých úkonov


Nábor  nehnuteľnosti


fyzická návšteva nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy, spísanie náborového formulára resp. súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie


50,00 € / každá začatá hodina


 


Navrhnutie stratégie predaja


odporúčanie predajnej ceny formou komparatívnej metódy podobných nehnuteľností, určenie cieľovej skupiny klientov, ako aj návrh marketingového riešenia propagácie nehnuteľnosti


30,00 € 1 nehnuteľnosť, max. 10 porovnaní


 


Fotografická dokumentácia


Vyhotovenie profesionálnej fotografickej dokumentácie vrátane úpravy fotiek


50,00 €  v počte 8-30 fotografií v inzercii


 


Video dokumentácia


Vyhotovenie, zostrihanie, ozvučenie, video obhliadky nehnuteľnosti


150,00 € 1 video, trvanie do 3 minút


 


Popis ponuky nehnuteľnosti


Príprava profesionálneho textu ponuky nehnuteľnosti, ktorým bude nehnuteľnosť prezentovaná na webových realitných portáloch


20,00 € do 800 znakov


 


Preskúmanie listu vlastníctva


Preskúmanie listu vlastníctva z katastrálneho portálu, katastrálnej mapy, zistenie skutkového stavu vlastníctva nehnuteľnosti, tiarch či prípadných bremien a práv tretích osôb


15,00 € 1 nehnuteľnosť, max. 3 listy vlastníctva


 


Pridanie ponuky nehnuteľnosti


Vytvorenie ponuky v internom realitnom systéme realitnej kancelárie, elektronické spracovanie ponuky, pridanie vyhotovenej fotodokumentácie a vyhotoveného popisu nehnuteľnosti.


25,00 € 1 nehnuteľnosť


 


Publikácia nehnuteľnosti


Publikovanie inzercie 1 nehnuteľnosti na webovej stránke realitnej kancelárie, vrátane exportu na externé realitné portály


5,00 € 1 deň publikovania na realitných portáloch


 


Report o stave nehnuteľnosti v inzercii


Príprava štatistiky zobrazení nehnuteľnosti na vybraných realitných portáloch, výstup štatistiky v tlačenej alebo elektronickej forme


20,00 € 1 report


 


Obhliadka nehnuteľnosti


Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti vrátane vlastnej dopravy


50,00 € 1 obhliadka s 1 záujemcom, trvanie 1 hodina


 


Spísanie protokolu


Spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti  – záznamu o vykonanej obhliadke so záujemcom 10,00 € 1 protokol


 


Odovzdanie nehnuteľnosti


Spísanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti a stave energií, vrátane fyzickej účasti makléra na odovzdaní nehnuteľnosti


50,00 € každá začatá hodina


 


Prepis energií


Asistencia pri prihlásení a odhlásení energií u dodávateľov


50,00 € každá začatá hodina


 


Servis katastra


Vklad zmlúv realitným maklérom, riešenie prípadného prerušenia katastrálneho  konania, doriešenie povolenia vkladu do katastra nehnuteľností


200,00 € 1 nehnuteľnosť


 


Služby autorizovaného advokáta


Kompletný právny servis, ktorý zahŕňa vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu, 1 hodina pripomienkovania zmlúv, 1 hodina odborného poradenstva


od 400 € 1 nehnuteľnosť, v závislosti od počtu účastníkov prevodu a tiarch nehnuteľnosti


 


Znalecký posudok


Znalecký posudok na 1 rezidenčnú nehnuteľnosť – dom, byt, pozemok súdnym znalcom


od 150 € cena závisí od konkrétnej nehnuteľnosti


 


PRE KUPUJÚCICH KLIENTOV – cenník podľa jednotlivých úkonov


Prieskum trhu


Vyhotovenie prieskumu trhu v zmysle preferencií klienta a vytipovanie vhodnej nekomerčnej nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky


250,00 € 1 nehnuteľnosť


 


Obhliadka


Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu, vrátane vlastnej dopravy


50,00 € každá začatá hodina


 


Servis katastra


Vklad zmlúv realitným maklérom, riešenie prípadného prerušenia katastrálneho konania po povolenie vkladu do katastra nehnuteľností


200,00 € 1 nehnuteľnosť


 


Služby autorizovaného advokáta


Kompletný právny servis, ktorý zahŕňa vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu, 1 hodina pripomienkovania zmlúv, 1 hodina odborného poradenstva


od 400 € 1 nehnuteľnosť, v závislosti od počtu účastníkov prevodu a tiarch nehnuteľnosti


 


PORADENSKÉ SLUŽBY


Realitné poradenstvo


realitné poradenstvo certifikovaného realitného makléra


30,00 € každá začatá hodina


 


Právne poradenstvo


sprostredkovane, so spolupracujúcou advokátskou kanceláriou


50,00 € každá začatá hodina


 


Daňové poradenstvo


sprostredkovane, so spolupracujúcim daňovým – účtovným poradcom


50,00 € každá začatá hodina


 


Exekučné poradenstvo


sprostredkovane, so spolupracujúcim exekútorom


50,00 € každá začatá hodina


 


Dražobné poradenstvo


sprostredkovane, konzultácia s právnikom – exekútorom – dražobníkom


50,00 € každá začatá hodina


 


PROVÍZIA


Cena nehnuteľnosti:   Výška stanovenej provízie za služby RK


 


do   49.999 € …………………………6% z kúpnej ceny nehnuteľnosti (min. 2.000 €)


od   50.000 € do   99.999 € ……….. 3% z kúpnej ceny nehnuteľnosti (min. 2.500 €)


od 100.000 € do 199.000 € ………. .3% z kúpnej ceny nehnuteľnosti (min. 3.000 €)


od 200.000 € do 599.000 € ………. .3% z kúpnej ceny nehnuteľnosti (min. 5.000 €)


od 600.000 €  a viac ………………. 2% z kúpnej ceny nehnuteľnosti


 


Zastupovanie klienta pri kúpe nehnuteľnosti provízia RK …………………….1.500 € 


Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:


nájomné za jeden mesiac bez energii ………………………………………….. min. 300 €


Klient má možnosť postupovať pri výbere služieb podľa priloženého cenníka služieb alebo formou %  provízie dohodnutej v Sprostredkovateľskej zmluve o sprostredkovaní predaja/kúpy/ prenájmu nehnuteľnosti v deň podpisu tejto zmluvy.


 


Platnosť cenníka od 28.01.2020

  • spoľahlivo
  • bezpečne
  • profesionálne
  • kvalitné služby
  • finančný servis

VIAC INFORMÁCII